Thông tin về ca sĩ Nhật Quyên

Hiện thông tin ca sĩ Nhật Quyên chưa được cập nhật.

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Nhật Quyên thể hiện

XA MUÔN TRÙNG MÂY

Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
  Rồi ngày [Am] mai em đi, ngày mai chúng [G] ta không [C] gặp Rồi ngày [F] mai em đi bình [G] minh mỗi ngày lặng [C] lẽ Rồi ngày [Am] mai nơi đây mỗi [G] khi trăng lên [C] cao Có một người vẫn mong [F] chờ một ngườ...