HOA XUÂN TÌNH NHỚ

Thể loại : Nhạc Xuân
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên admin-pro
Người đăng : admin-pro
Level :
Số bài đăng : 438

Hợp âm dạo:

[C] | [C][C] | [C][Dm] | [Dm][C] | [C]

[C] | [Am][Dm] | [G][Dm] | [G][C] | [F] | [C]

Lòng như lạc [Dm] bước vào giấc [C] mơ hoa [C] | [C]
Đầu xuân hoa [Asus4] thắm ngàn gió [Dm] phất phơ [Dm][Dm]
Mình tôi chiếc [F] bóng lòng buồn [Dm] lê bước [Dm][G]
Bâng khuâng nhớ [Dm] mãi chuyện cũ [C] luyến lưu [C][G]

Ngày xuân năm [Dm] trước người bước [C] ra đi [C] | [C]
Này đây câu [Am] nói từ phút [Dm] chia ly: [Dm][Dm7]
"Hoa mai anh giữ kết dây [G] tình duyên [G][G]
Mong khi hoa nở hát câu [C] ngàn thơ"...[F][C]

Mùa xuân hoa [Am7] nở tìm người [F/A] đâu thấy [F/A][F]
Hoa mai khoe [F/A] sắc rộ nở [C] muôn nơi [C][Dm]
Màu vang ngây [F] ngất cánh hoa [Asus4] tình nhớ [Asus4][G]
Tình đầu chạnh nhớ cố nhân [C] màu yêu [F][C]

Cành mai phảng [Dm] phất tình nhớ [C] đôi ta [C] | [C]
Nhặt hoa tôi [Am] cắm vào cõi [Dm7] nhớ nhung [Dm7][Dm7]
Bâng khuâng đêm [F] xuống gió mưa [G] đìu hiu [G][G]
Cùng tôi hoa sống hết câu [C] tình duyên [F][C]

[C] | [C][C] | [C][Dm7] | [Dm7][C] | [C]

[C] | [Am][Dm] | [G][Dm] | [G][C] | [F] | [C]

Lòng như lạc [Dm] bước vào giấc [C] mơ hoa [C] | [C]
Đầu xuân hoa [Asus4] thắm ngàn gió [Dm] phất phơ [Dm][Dm]
Mình tôi chiếc [F] bóng lòng buồn [Dm] lê bước [Dm][G]
Bâng khuâng nhớ [Dm] mãi chuyện cũ [C] luyến lưu [C][G]

Ngày xuân năm [Dm] trước người bước [C] ra đi [C] | [C]
Này đây câu [Am] nói từ phút [Dm] chia ly: [Dm][Dm7]
"Hoa mai anh giữ kết dây [G] tình duyên [G][G]
Mong khi hoa nở hát câu [C] ngàn thơ"...[F][C]

Mùa xuân hoa [Am7] nở tìm người [F/A] đâu thấy [F/A][F]
Hoa mai khoe [F/A] sắc rộ nở [C] muôn nơi [C][Dm]
Màu vang ngây [F] ngất cánh hoa [Asus4] tình nhớ [Asus4][G]
Tình đầu chạnh nhớ cố nhân [C] màu yêu [F][C]

Cành mai phảng [Dm] phất tình nhớ [C] đôi ta [C] | [C]
Nhặt hoa tôi [Am] cắm vào cõi [Dm7] nhớ nhung [Dm7][Dm7]
Bâng khuâng đêm [F] xuống gió mưa [G] đìu hiu [G][G]
Cùng tôi hoa sống hết câu [C] tình duyên [F][C]

C

123

Dm

123

Am

123

G

123

F

234

Asus4

12

Dm7

2

Am7

12

F/A

23
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: