Thông tin về ca sĩ Ngọc Mỹ

Trang web guitar Hợp âm Pro hiện tại chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Ngọc Mỹ …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Ngọc Mỹ thể hiện

HOÀNG HÔN DĨ VÃNG

Hợp âm dạo: [A] | [A] | [Dbm7] | [Dbm7] | [D] | [B/Eb] | [Dbm] | [Gb] [Bm] | [Dm] | [A] | [Gbm] | [Bm] | [E] | [A] | [Am] Chiều mơ [A] lâng lâng, mấy tím lướt ngang lưng trời [A] Hoàng hôn [E] tương tư, rơi quyến luyến b...