MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ

Sáng tác : Trần Hoàn
Thể loại : Nhạc Xuân
Giai điệu : Valse
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929

Sheet nhạc

MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ - Lê Thu Uyên

Intro (Valse) - Capo II.:

[E]-[E] | [E/Ab]-[A] | [Gbm]-[Gbm] | [A]-[B] | [B]-[E]

[Dbm]-[Gbm] | [B]-[Abm] | [B]-[Em] | [Em]-[Em]

Mọc [B] giữa dòng sông [Em] xanh, một [E] bông hoa tím [C] biếc
Ơi con chim chiền [G] chiện hót [D] chi mà vang [A] trời
Từng giọt long lanh [Am] rơi tôi [Em/G] đưa tay [B] hứng về. [B]-[B]

Mùa [E] xuân người cầm [C] súng lộc [E] giắt đầy trên [Am] lưng
Mùa [D] xuân người ra [C] đồng lộc trải dài nương [G] lúa. [G]-[B]
Đất [E] nước bốn ngàn [Am] năm vất [D] vả và gian [Am] lao
Đất [G] nước như vì [Am] sao vững [C] vàng phía trước.
Ta [Am] làm con chim [D] hót ta [G] làm một nhành hoa
Một [Em] nốt trầm xao [D] xuyến tan [Bm7] biến trong [E] hoà ca.

Mùa xuân mùa [Abm] xuân, một [Dbm7] mùa xuân nho [E] nhỏ
Lặng [A] lẽ dâng cho [Gbm] đời, mùa [Ebm] xuân mùa [Gbm] xuân
Mùa [Ebm] xuân tôi xin [Abm] hát khúc [A] ca ai Nam [Dbm] bằng
Nước [Gbm/A] non ngàn [B] dặm tình nước non ngàn [Abm] dặm mình
Đất [C] Huế... [B] nhịp phách [E] tiền. [E]-[E]

[E]-[Abm] | [A]-[Gbm] | [Gbm]-[A] | [B]-[B] | [E]-[Dbm]

[Gbm]-[B] | [Abm]-[B] | [E]-[E]-[E]

Mọc [B] giữa dòng sông [Em] xanh, một [E] bông hoa tím [C] biếc
Ơi con chim chiền [G] chiện hót [D] chi mà vang [A] trời
Từng giọt long lanh [Am] rơi tôi [Em/G] đưa tay [B] hứng về. [B]-[B]

Mùa [E] xuân người cầm [C] súng lộc [E] giắt đầy trên [Am] lưng
Mùa [D] xuân người ra [C] đồng lộc trải dài nương [G] lúa. [G]-[B]
Đất [E] nước bốn ngàn [Am] năm vất [D] vả và gian [Am] lao
Đất [G] nước như vì [Am] sao vững [C] vàng phía trước.
Ta [Am] làm con chim [D] hót ta [G] làm một nhành hoa
Một [Em] nốt trầm xao [D] xuyến tan [Bm7] biến trong [E] hoà ca.

Mùa xuân mùa [Abm] xuân, một [Dbm7] mùa xuân nho [E] nhỏ
Lặng [A] lẽ dâng cho [Gbm] đời, mùa [Ebm] xuân mùa [Gbm] xuân
Mùa [B/Eb] xuân tôi xin [Abm] hát ...[Abm]-[Abm]-[Abm] khúc [Db] Nam ai Nam [Dbm] bằng
Nước [A] non ngàn [B] dặm tình nước non ngàn [Abm] dặm mình
Đất [C] Huế... [B] nhịp phách [E] tiền. [E]-[E]
Mùa xuân mùa [E] xuân

Mọc giữa dòng sông [Am] xanh, một bông hoa tím [F] biếc
Ơi con chim chiền [Am] chiện hót chi mà vang [Dm] trời
Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng [E7] về.

Mùa xuân người cầm [Am] súng lộc giắt đầy trên [Dm] lưng
Mùa xuân người ra [Am] đồng lộc trải dài nương [E7] lúa.

Đất nước bốn ngàn [Dm] năm vất vả và gian lao
Đất nước như vì [G] sao vững vàng phía [Am] trước.

Ta làm con chim [Em] hót ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao [E7] xuyến tan biến trong hoà [Am] ca.

Mùa xuân mùa [A] xuân, một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho [E] đời, mùa xuân mùa xuân
Mùa xuân tôi xin hát khúc Nam ai, Nam [A] bằng
Nước non ngàn dặm tình, nước non ngàn [E] dặm mình
Đất [Am] Huế… [E7] nhịp phách tiền.

Mọc giữa dòng sông [Am] xanh, một bông hoa tím [F] biếc
Ơi con chim chiền [Am] chiện hót chi mà vang [Dm] trời
Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng [E7] về.

Mùa xuân người cầm [Am] súng lộc giắt đầy trên [Dm] lưng
Mùa xuân người ra [Am] đồng lộc trải dài nương [E7] lúa.

Đất nước bốn ngàn [Dm] năm vất vả và gian lao
Đất nước như vì [G] sao vững vàng phía [Am] trước.

Ta làm con chim [Em] hót ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao [E7] xuyến tan biến trong hoà [Am] ca.

Mùa xuân mùa [A] xuân, một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho [E] đời, mùa xuân mùa xuân
Mùa xuân tôi xin hát khúc Nam ai, Nam [A] bằng
Nước non ngàn dặm tình, nước non ngàn [E] dặm mình
Đất [A] Huế… nhịp phách tiền.

Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
MỘT KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH - Lê Thu Uyên Intro (Blues) - Capo II.: [E]-[B] | [Bm]-[E] | [B]-[E] | [B] | [Db]-[E] | [E/B]-[E] | [G]-[Em7] | [G] | [Bm] | [B]-[Gb] | [Gb] | [Em] | [E]-[E] Đi [Em] mô rồi [Cm] cũng n...

MỘT KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH - Lê Thu Uyên

Intro (Blues) - Capo II.:

[E]-[B] | [Bm]-[E] | [B]-[E] | [B] | [Db]-[E] | [E/B]-[E]

| [G]-[Em7] | [G] | [Bm] | [B]-[Gb] | [Gb] | [Em] | [E]-[E]

Đi [Em] mô rồi [Cm] cũng nhớ về Hà Tĩnh .
Nhớ [Em] núi Hồng Lĩnh nhớ dòng Sông [C] La
Nhớ biển [Em] rộng mà quê ta… [Am] Ơ hơ...ơ [C] hờ...
Những cánh [Em] đồng muối trắng..[B]-[Bm]
Tình [C] sâu (chứ) nghĩa [B] nặng biển ta lại nhớ [Em] rừng.
Nên chi giữa đồng [C] bằng, mà gió ngàn [Am] bay í [C] về.
[Em] Tìm âm vang sóng [Bm] vỗ…[Bm]
Ai đi [Em] xa mô đó biết có nhớ đường [A] về
Đường Đồng [Em ]Lộc đường Khe [C] Dao,
Rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang Linh [Bm] Cảm.
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt [Cm] trận,
Giặc điên [C] cuồng trút hàng vạn bom [Em] rơi
Đường hiên [D] ngang vượt qua truông qua [Bm] suối...
Thêm bao nhiêu con [E] đường lứa tuổi hai [A] mươi...-[E]

Ai hôm [G] nay ra khơi buông [Bm] lưới [E]
Mà nhìn chi mãi con tàu vào [B] bờ [B]
Nhìn bến [Em] cảng lại nhớ ngày xưa
Thương con đò cắm con sào đứng [Bm] đợi
Cả cuộc đời vì ngày hôm [D] nay lên trang sách [G] mới...[G]
Trâu ơi theo [G] bầy ta về đồng [Bm] cỏ mênh [E] mông. [E]
Đắp hồ [B] đầy để điện đưa [D] nhanh dòng nước [Bm] tới, [Bm]
Lúa trên đồng lúa lại thêm [E] bông...[Em]

[E]-[B] | [Bm]-[E] | [B]-[E] | [B] | [Db]-[E] | [E/B]-[E]

| [G] | [G] | [B] | [Bm] | [Gb]-[Bm] | [B]-[Em] | [Em]

Đi [Em] mô rồi [Cm] cũng nhớ về Hà Tĩnh .
Nhớ [Em] núi Hồng Lĩnh nhớ dòng Sông [C] La
Nhớ biển [Em] rộng mà quê ta… [Am] Ơ hơ...ơ [C] hờ...
Những cánh [Em] đồng muối trắng..[B]-[Bm]
Tình [C] sâu (chứ) nghĩa [B] nặng biển ta lại nhớ [Em] rừng.
Nên chi giữa đồng [C] bằng, mà gió ngàn [Am] bay í [C] về.
[Em] Tìm âm vang sóng [Bm] vỗ…[Bm]
Ai đi [Em] xa mô đó biết có nhớ đường [A] về
Đường Đồng [Em] Lộc đường Khe [C] Dao,
Rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang Linh [Bm] Cảm.
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt [Cm] trận,
Giặc điên [Bb/D] cuồng trút hàng vạn bom [Em] rơi
Đường hiên [D] ngang vượt qua truông qua [Bm] suối...[B]
Thêm bao nhiêu con [E] đường lứa tuổi hai mươi...-[E]

Nghe xuân [G] sang chim đâu bay [Em] tới ...[E]
Đầu cành sấu chín, chín [B] mọng sườn đồi [B]
Chim lấy [Em] được quả chín hồng tươi,
Ta cũng tìm lấy chi vài dăm [Bm] quả.
Quả đầu mùa hạt sương [D] mai lung linh nỗi [G] nhớ..[G]
Yêu quê hương [Em] mình nhớ về từng [Bm] thuở xa [Em] xôi. [Em]
Đất nào [B] cằn thì còn mưa [D] rơi, còn gió [Bm] cuốn. [Bm]
Lúa ở trên đồng, lúa [B] lại [C] nên [Em] bông...[Em]
Đất nào [B] cằn thì còn mưa [D] rơi, còn gió [Bm] cuốn. [Bm] | [Bm]
[Eb] Có [Eb] ...công ta vun [Gbm] trồng [Gbm]...
Thì màu đất lại [Gbm..] nên [Em] tươi...

Hợp âm Sheet nhạc