GOODBYE MY LOVE GOODBYE

Thể loại : Nhạc Anh
Giai điệu : Slow Surf
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3092
Sheet nhạc

Intro (Demis Roussos):

[G] | [G] | [C]-[G] | [G] | [G] | [Am]-[G] | [D]-[G]

Hear the [C] wind sing a [Bm] sad old [Em] song
It [Am] knows I'm [D] leaving you [G] today [G]
Please don't [C] cry or my [G] heart will [Em] break
When [C] I go [D] on my [G] way. [G]

Good-[Am] bye my love, good-[D] bye [Am]-[D]
Goodbye and au re-[G] voir [D]-[G]
As long as you re-[D] member me
I'll [C] never be too [G] far. [G]

Goodbye my love, good-[D] bye [Am]-[D]
I always will [G] be true [G]
So hold me in your [D] dreams
Till I come [C] back [D] to [G] you. [G]

See the [C] stars in the [Bm] skies a-[Em] bove
They'-[Am] ll shine where-[D] ver I may [G] roam [G]
I will [C] pray every [Bm] lonely [Em] night
That [C] soon they'll [D] guide me [G] home. [G]

Good-[Asus4] bye my love, good-[D] bye [D]
Goodbye and au re0-[G] voir [G]
As long as you re-[D] member me
I'll [C] never be too [G] far. [G]

Goodbye my love, good-[D] bye [Am]-[D]
I always will [G] be true [G]
So hold me in your [D] dreams
Till I come [C] back [D] to [G] you. [G]

G

123

C

123

Am

123

D

123

Bm

234

Em

23

Asus4

12

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!