F.O.E Team

F.O.E Team do 4 artist của Ladykillah là TMT, Bueno, mr. T và Yanbi sáng lập. FOE dịch ra tiếng Việt là “kẻ đối lập”. Mục đích của những người sáng lập là xây dựng 1 cộng đồng giới trẻ không bảo thủ và hòa đồng. 
Âm nhạc của F.O.E mang âm hưởng hip hop, electro hop, đường phố và sử dụng ca từ đơn giản, chân thật nhưng ý nghĩa, giúp giới trẻ giải trí và hiểu được tầm quan trọng của mình trong xã hội.
Những artist cốt lõi của FOE-Ladykillah gồm có: F.O.E Team: TMT, Bueno, Mr. T, Yanbi. Thế hệ trẻ đang được đào tạo.
Smod Quang Kid và Addy Chiến của Ladykillah hiện đang đồng hành quản lý project FOE Team.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *