• TÌNH KHÚC HIÊN MÂYSáng tác: Toại Khanh

    Điệu: Boston 1. Dầu muốn dầu [A7]không, một ngày cũng [Dm]qua Dầu muốn dầu [A7]không, đời rồi quên [Gm]ta Dầu muốn dầu [Dm]không, tình sẽ phôi [Gm]pha Dầu muốn dầu [A7]không, người rồi cũng [Dm]xa 2. Dầu muốn dầu [A7]không, tóc sẽ sương [Dm]pha Dầu muốn dầu [A7]không, ta rồi sẽ [Dm]già Chuyện xưa ngày…

    Sự đờiBoston
  • TÌNH KHÚC HIÊN MÂYSáng tác: Toại Khanh

    Điệu: Boston 1. Dầu muốn dầu [A7]không, một ngày cũng [Dm]qua Dầu muốn dầu [A7]không, đời rồi quên [Gm]ta Dầu muốn dầu [Dm]không, tình sẽ phôi [Gm]pha Dầu muốn dầu [A7]không, người rồi cũng [Dm]xa 2. Dầu muốn dầu [A7]không, tóc sẽ sương [Dm]pha Dầu muốn dầu [A7]không, ta rồi sẽ [Dm]già Chuyện xưa ngày…

    Sự đờiBoston