Joseph Kosma

Joseph Kosma là một nhà soạn nhạc người Hungary gốc Pháp. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1905 tại Budapest, Hung-ga-ri. Năm 1969 ông kết hôn với vợ là Lilli Apel…Ông mất ngày 7-8-1969 tại Pháp

Đánh giá bản hòa âm
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *