Joseph Kosma

Joseph Kosma là một nhà soạn nhạc người Hungary gốc Pháp. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1905 tại Budapest, Hung-ga-ri. Năm 1969 ông kết hôn với vợ là Lilli Apel…Ông mất ngày 7-8-1969 tại Pháp

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.