Yves Montand

Yves Montand là ngôi sao của ca nhạc Pháp từng được Édith Giovanna Gassion, thường được biết đến với nghệ danh Édith Piaf và trước đó là La Môme Piaf giúp đỡ.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.