Hợp âm dạo (Nguyễn Hưng): [Fm] | [Fsus4] | [Fm][Fm] | [Fsus4] | [Fm] [Bbm] | [Csus4] | [Fm][Fm] | [Gm] | [Cm] Năm ấy khi thu qua [Fm] thềm Khi gió lạnh lùng ru êm Khi lá thu rơi bên [Gm] hiên Gieo từng [Ab] giấc mơ triền [Bbm] miên. Trong nắng......