Hợp âm dạo (Phương Thảo): [Eb] | [Gm] [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm][G] [Gm] Nhớ khi xưa anh chở em [C] trên chiếc xe đạp [Gm][Cm] Áo ướt đẫm mồ [Ebm] hôi những [Bb] trưa [Gm] hè [Gm] Nhớ khi xưa bao mộng mơ [C] trên chiếc xe đạp......