Tạm [Em] biệt, tạm biệt mùa [C] đông, tạm biệt ánh lửa [Em] hồng Xa [F#dim7] rồi vòng tay [G] ấm, mùa [Em] đông sẽ đi qua Rồi [Am] em cũng đi xa, chỉ [Em] còn lại mình [D] anh Ngồi hát cùng dòng [G] sông, Chỉ còn lại mình [B7] anh Nhớ [D]......