Sheet nhạc bài: XA RỒI MÙA ĐÔNG

Hợp âm

Lời bài hát

Lệ Quyên:
Tạm biệt, tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng
Xa rồi vòng tay ấm , mùa đông sẽ đi qua
Rồi em cũng đi xa, chỉ còn lại mình anh
Ngồi hát cùng dòng sông, Chỉ còn lại mình anh
Nhớ về một mùa đông.
Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời
Xa em đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.
Tạm biệt, tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng
Xa rồi vòng tay ấm , mùa đông sẽ đi qua
Rồi em cũng đi xa, chỉ còn lại mình anh
Ngồi hát cùng dòng sông, Chỉ còn lại mình anh
Nhớ về một mùa đông.
Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời
Xa em đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.
Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời
Xa em đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.
Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời
Xa em đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ ... cánh chim trời.