Lời bài hát

Hợp âm dạo (Mai Mai Khanh, Sĩ Phú - Capo I.):

     

Em dấu yêu ơi,
Anh đang quay về mười năm xa vắng. 
Anh đã đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 
Mười năm lạc loài phải không em,
Mười năm hận thù trĩu trong tim.
Ta trót vong thân, ta trót vong ân
Mang tuổi hoa niên, làm kiếp lưu đày. 

Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non 
Gió hiền thoáng vi vu hàng lau xanh 
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng sông ta thương mến,
Soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. 

Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối 
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối chân hiền 
Còn ai đợi chờ nữa không em,
Còn ai giận hờn nữa không em?
Em hãy theo anh, men lối ăn năn
Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về 

       

Em dấu yêu ơi,
Anh đang quay về mười năm xa vắng. 
Anh đã đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 
Mười năm lạc loài phải không em,
Mười năm hận thù trĩu trong tim.
Ta trót vong thân, ta trót vong ân
Mang tuổi hoa niên, làm kiếp lưu đày. 

Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non 
Gió hiền thoáng vi vu hàng lau xanh 
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng sông ta thương mến,
Soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. 

Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối 
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối chân hiền 
Còn ai đợi chờ nữa không em,
Còn ai giận hờn nữa không em?
Em hãy theo anh, men lối ăn năn
Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về...

Sheet nhạc bài: VÓ NGỰA TRÊN ĐỒI CỎ NON

Hợp âm