Ngựa [Gm] hoang nào dẫm nát tơi [D7] bời Đồng cỏ nào xanh ngát lưng [Gm] trời Ngựa [G7] phi như điên [Cm] cuồng Giữa cánh [Eb] đồng dưới cơn [D7] giông Vì trên lưng cong [Eb] oằn những vết [D7] roi vẫn in [Gm] hằn Một hôm ngựa bỗng thấy thanh [D7] bình......