Hợp âm dạo (Quang Dũng): [Fm] | [Fm] | [Fm] [Fm] | [Fm] | [Fm][Fm] | [C] | [C][C] | [C] | [C] Vết [Em/B] lăn… vết [Fm] lăn trầm [Fm] Hằn trên [Ab] phiến đá nâu [C] thêm ưu phiền Như [Fm] có lần chim muông hằn [Bb] dấu chân [Cm] Người đi......