Lời bài hát
Hợp âm dạo (Khuyết Danh): Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy Bé mà ngoan lại múa hát thật hay Cô là mẹ và các cháu là con Trường của cháu đây là trường mầm non. -  Ai hỏi cháu có trường nào vui thế Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê Khi về nhà là lại nhớ trường hơn Trường của cháu đây là trường mầm non.  -    --    -   -    -  Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy Bé mà ngoan lại múa hát thật hay Cô là mẹ và các cháu là con Trường của cháu đây là trường mầm non. -  Ai hỏi cháu có trường nào vui thế Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê Khi về nhà là lại nhớ trường hơn Trường của cháu đây là trường mầm non.  -   

Sheet nhạc bài: Trường chúng cháu là trường mầm non

Hợp âm