Lời bài hát

 

Hợp âm dạo (Hạnh Trang):

- - - - 

- - - -

Ai đón  anh với những bồi  hồi
Mà riêng ta sầu nhớ lâu  rồi 
Anh đi đi  xây nghìn dang  dở
Hương tóc bay trong  đời
 Quên ngày  xưa ngày  xưa hoa bướm chung  đôi. 

Ta đón  anh với cả nồng  nàn
Chuyện môi thơm rẻ lối xuân hồng 
Nghe đam  mê trùng hơi  thở
Hoa lá dang tay  mời
 Vai kề  vai nhìn nhau mắt nói  thay lời. -

ĐK:
Cây trái nâng lời tin  yêu 
Tay  vinh tuổi căng xuân  thì
Mà  nay  lỡ duyên  thề 
Hết  rồi  người đành ra  đi. -

Ta đứng  đây mấy ngả đường  nhoà
 Đời lang thang trọn  kiếp sông hồ 
Nghe rong  rêu mờ sương phủ
Sương  buốt đôi vai  gầy
 Thôi giã từ  anh thời  gian xoá cuộc tình  sầu. -

- - -  -  

Ta đón  anh với cả nồng  nàn
Chuyện môi thơm rẻ lối xuân hồng 
Nghe đam  mê trùng hơi  thở
Hoa lá dang tay  mời
 Vai kề  vai nhìn nhau mắt nói  thay lời. -

ĐK:
Cây trái nâng lời tin  yêu 
Tay  vinh tuổi căng xuân  thì
Mà  nay  lỡ duyên  thề 
Hết  rồi  người đành ra  đi. -

Ta đứng  đây mấy ngả đường  nhoà
 Đời lang thang trọn  kiếp sông hồ 
Nghe rong  rêu mờ sương phủ
Sương  buốt đôi vai  gầy
 Thôi giã từ  anh thời  gian xoá cuộc tình  sầu.

Sheet nhạc bài: TRONG CUỘC TÌNH SẦU

Hợp âm