Sheet nhạc bài: TRINH TRẮNG ÁO DÀI

Hợp âm

Trinh trang ao dai 01_1024

Lời bài hát

- - - -  
Hôm nay trời trắng trong gió vi vu hàng cây lá rơi
Em như là tia nắng rồi soi bóng tối
Anh như bóng đêm bước lang thang tìm em khắp nơi
Như con diều tung bay bay khắp bầu trời.
Em cắt dây con diều nó bay, nó bay nó bay và bay mãi
Diều tung tăng khắp tám phương trời
Tìm em khắp nơi nhìn thấy tìm em nhìn thấy em
Ngồi lên bắt đền, bắt đền ai đền ai, bắt đền ai, đừng có bắt đền.  
ĐK:
Tìm một cành hoa trắng tựa như áo dài của em
Ta yêu em trinh trắng tưa như muôn cành hoa thắm
Và một lần em khóc tựa như những giọt sương rơi
Rơi trên cây bóng trắng tưa như chiếc áo dài
Áo dài ơi áo dài ơi, này chiếc áo dài.  
- - -  
Hôm nay trời trắng trong gió vi vu hàng cây lá rơi
Em như là tia nắng rồi soi bóng tối
Anh như bóng đêm bước lang thang tìm em khắp nơi
Như con diều tung bay bay khắp bầu trời.
Em cắt dây con diều nó bay, nó bay nó bay và bay mãi
Diều tung tăng khắp tám phương trời
Tìm em khắp nơi nhìn thấy tìm em nhìn thấy em
Ngồi lên bắt đền, bắt đền ai đền ai, bắt đền ai, đừng có bắt đền.  
ĐK:
Tìm một cành hoa trắng tựa như áo dài của em
Ta yêu em trinh trắng tưa như muôn cành hoa thắm
Và một lần em khóc tựa như những giọt sương rơi
Rơi trên cây bóng trắng tưa như chiếc áo dài
Áo dài ơi áo dài ơi, này chiếc áo dài.