Hợp âm Trên công trường rộn tiếng ca   [Dm] Đôi bồ câu đang bay về hướng Anh cùng em đi ra công [Gm] trường. Gió [Dm] lộng trời [Gm] xanh chim hót hoa đưa [Dm] hương, Với cả tình [Gm] ta nâng [A7] bước ta lên [Dm] đường. Như ngày qua em ở hậu......