Lời bài hát
Hợp âm dạo:        -        - Xin trả  lại những kỷ niệm buồn vui  Ngày xanh đã theo thời  gian qua mất  rồi  Ngồi viết tâm sự nhớ  ngược về quá  khứ Vội  lên nét suy  tư Bao năm thầm  kín trót thương tà áo tím  Những đêm sương  lạnh Nghe trái  sầu rớt vào  tim. - Thương rất  nhiều mái tóc xoã bờ  vai  Tình khôn  lớn nuôi chờ  mong ôi  quá dài Lòng vẫn u hoài thấy  chuyện tình đổi  thay Đời  ai biết được  ai Chia ly là  hết, xót  xa nhiều cũng  thế Nếu mai sau gặp xin cúi  mặt làm  ngơ! -ĐK: Thời  gian có ngừng  đây bao  giờ! Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu  vơ! Nhiều  lúc muốn  quên để  xoá mờ Nhưng mỗi  lần nhìn đêm về thương  nhớ  Người đó ta đây,  tình vẫn chia  phôi Biết cuộc  đời mình  ra sao? Ôm kỷ  niệm chẳng nửa lời thở than  Một tâm  khúc cho người thương, cho tiếng  đàn  Đời đã không màng những  gì mình mơ  ước, Mà  sao khó tìm quên!  Xa nhau thì  nhớ lúc đêm gần xao xuyến  Nhớ thương bây  giờ xin trả lại thời  gian.  -      -  -  -      -ĐK: Thời  gian có ngừng  đây bao  giờ! Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu  vơ!  Nhiều  lúc muốn quên để  xoá mờ Nhưng mỗi  lần nhìn đêm về thương  nhớ  Người đó ta đây,  tình vẫn chia  phôi Biết cuộc  đời mình  ra sao? - Ôm kỷ  niệm chẳng nửa lời thở than  Một tâm  khúc cho người thương, cho tiếng  đàn  Đời đã không  màng những  gì mình mơ  ước, Mà sao khó  tìm quên!  Xa nhau thì  nhớ lúc đêm gần xao  xuyến  Nhớ thương bây  giờ ...xin trả  lại thời  gian.

Sheet nhạc bài: TRẢ LẠI THỜI GIAN

Hợp âm