Sheet nhạc bài: TÔI YÊU Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Ngọc Minh – Capo I.): [A] | [Gbm] | [D] | [E] | [A] | [Dbm][Gbm] | [Dbm] | [Gbm][E] | [A] | [E] Tôi yêu quê [A] tôi yêu lũy tre dài đẹp xinh, [A] Yêu con sông [Dbm] xanh dâng cát [Gbm]  hoe vàng bên [E] đình, [Gbm/A] Yêu trăng......