Sheet nhạc bài: TỘI TÌNH Xem bản hợp âm

Hợp âm TỘI TÌNH    Hợp âm dạo: [Fm] | [Bb] | [D#][Cm] | [D#/Bb] | [C#] [Cm] | [Fm] | [Fm] (Theo Quang Lê & Mai Thiên Vân) Sao em bỏ ra [Fm] đi anh nào có tội tình [Bb] gì Sao [F] em bỏ ra [D#] đi anh [Cm] nào có lỗi lầm......