Lời bài hát

Hợp âm dạo (Anh Thơ):

   

     -

Tình yêu có tự nơi đâu
Êm êm một khúc sông Cầu
Sao trời lọt qua mắt lưới
Rơi đầy xuống dòng sông sâu.
Tình đã trao nhau êm đềm
Em  là cô Tấm thảo  hiền
Mà  vẫn mắt nhìn bối  rối
Gặp  nhau  lần nào  cũng vội.
Chẳng  đủ gần mà giận  dỗi
Nhà  xa mặt trận  càng xa
Tình  yêu có từ đôi  ta. -

Tình  yêu có từ nơi em
Đi  qua năm tháng đợi  chờ
Tình yêu có từ nơi  anh
Lửa  rừng bập bùng vách  núi
Anh  đi giữ miền biên giới
Làng  quê em đợi em  chờ.

Con  sông của người quan  họ
Suốt  đời nước chảy lơ  thơ
Tiếng  anh ấm như hơi  thở
Em  nghe để nhớ suốt  đời
Đừng  quên, đừng giận mà đừng  nguôi.
Đừng  quên, đừng  giận mà đừng  nguôi. 

 

   

     -

Tình yêu có tự nơi đâu
Êm êm một khúc sông Cầu
Sao trời lọt qua mắt lưới
Rơi đầy xuống dòng sông sâu.
Tình đã trao nhau êm đềm
Em  là cô Tấm thảo  hiền
Mà  vẫn mắt nhìn bối  rối
Gặp  nhau  lần nào  cũng vội.
Chẳng  đủ gần mà giận  dỗi
Nhà  xa mặt trận  càng xa
Tình  yêu có từ đôi  ta. -

Tình  yêu có từ nơi em
Đi  qua năm tháng đợi  chờ
Tình yêu có từ nơi  anh
Lửa  rừng bập bùng vách  núi
Anh  đi giữ miền biên giới
Làng  quê em đợi em  chờ.

Con  sông của người quan  họ
Suốt  đời nước chảy lơ  thơ
Tiếng  anh ấm như hơi  thở
Em  nghe để nhớ suốt  đời
Đừng  quên, đừng giận mà đừng  nguôi.
Đừng  quên, đừng  giận mà đừng  nguôi.

Sheet nhạc bài: TÌNH YÊU BÊN DÒNG SÔNG QUAN HỌ

Hợp âm