Hợp âm dạo (Anh Thơ & Trọng Tấn): [Eb] | [Cm7] | [Gm] | [C] | [Gm] | [Cm7] | [Bb] [F] | [Cm] | [Gm] | [Cm7] | [Gm] | [Gm] | [Gm] Thuyền anh ra khơi khi chân [Cm] mây ửng [Gm] hồng [Cm] Thuyền anh ra [Gm] khơi đâu có ngại [C]......