Lời bài hát
Hợp âm TÌNH ĐỜI  Hợp âm dạo (Lệ Quyên):  

Khi biết em mang kiếp cầm ca Đêm đêm phòng trà Dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không? 

Đừng nói nữa anh  ơi Xin đừng nói nữa làm gì Anh biết rằng Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu Vì tình yêu như là hương hoa Lỡ mai sau em mất người yêu Em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ Xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bến mơ. Khi trót mang duyên kiếp cầm ca Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi Còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế anh  ơi Xin đừng nhắc đến tình đời Nên nhớ rằng: Đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau     Khi biết em mang kiếp cầm ca Đêm đêm phòng trà Dâng tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa anh  ơi Xin đừng nói nữa làm gì Anh biết rằng Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu Vì tình yêu như là hương hoa Lỡ mai sau em mất người yêu Em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ Xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bến mơ. Khi trót mang duyên kiếp cầm ca Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi Còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế anh  ơi Xin đừng nhắc đến tình đời Nên nhớ rằng: Đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau     

Sheet nhạc bài: TÌNH ĐỜI

Hợp âm