Hợp âm dạo (Nguyễn Hồng Nhung & Đan Nguyên): [Cm] | [Esus4] | [G] | [Dm] | [G] [C] | [E][E] | [Asus4] | [Asus4] 1. Tình [Am] đầu hay tình [C] cuối Khi một [E] ngày một người đã [Am] ra đi Tình [Em] đầu hay tình [G] sau Khi cơn [G] đau......