Lời bài hát
 Trời Tây Nguyên xanh Hồ trong nước xanh Trường Sơn xa xanh ngút ngàn cây xanh Bài ca Tây Nguyên em yêu trọn đời Cầm tay anh đưa em đi trên đường dàiÊ...ê! Những con đường đất đỏ lượn vòng trên cao nguyên Những năm dài thương nhớ Những phút giờ vinh quangYêu em ! Anh đã từng xông pha trong lửa đạn Yêu anh Miền đất đỏ cao nguyên che chở anh Hạt muối mặn năm xưa từng trông chờ đỏ mắt Anh gùi muối về trong cái chết gần kềDòng nước hôm nay màu xanh hằng ngóng trông Công trường tấp nập em thấy đông vui quá Đất chờ nước nước theo anh về Đất chờ nước nước theo anh vềCho Tây Nguyên thêm xanh Cho tình em thêm xanh Cho Tây Nguyên thêm xanh Cho Tình em thêm xanhTrời Tây Nguyên xanh Hồ trong nước xanh Trường Sơn xa xanh ngút ngàn cây xanh Bài ca Tây Nguyên em yêu trọn đời Cầm tay anh đưa em đi trên đường dàiÊ...ê! Những con đường đất đỏ lượn vòng trên cao nguyên Những năm dài thương nhớ Những phút giờ vinh quangYêu em ! Anh đã từng xông pha trong lửa đạn Yêu anh Miền đất đỏ cao nguyên che chở anh Hạt muối mặn năm xưa từng trông chờ đỏ mắt Anh gùi muối về trong cái chết gần kềDòng nước hôm nay màu xanh hằng ngóng trông Công trường tấp nập em thấy đông vui quá Đất chờ nước nước theo anh về Đất chờ nước nước theo anh vềCho Tây Nguyên thêm xanh Cho tình em thêm xanh Cho Tây Nguyên thêm xanh Cho Tình em thêm xanh

Sheet nhạc bài: TÌNH CA TÂY NGUYÊN

Hợp âm

Tinh ca Tay nguyen 01_001

Tinh ca Tay nguyen 02_001