Hợp âm dạo (Quang Lê & Tường Nguyên): [A] | [E] | [Bm] | [E7]-[A][D] | [A] | [Gbm] [Bm] | [Bm] | [Bm] | [E] | [Bm][E] | [D] Tôi sinh [A] ra giữa lòng miền trung, miền thuỳ [Gbm] dương Ruộng hoang nước mặn đồng chua Thôn xóm [Dm] tôi sống......