Hợp âm dạo (Hồ Ngọc Hà): [Dbsus4] | [A] | [Gbm] [D/A] | [Dbsus4] | [Asus4][Dbsus4] | [Gbm] | [D] [Bm] | [Bm] | [Dbm][Dbm] | [Dbsus4] | [Dbsus4] Đêm đi qua, sao [Bm] tim buốt giá [E] Cơn mưa đêm như cào [A] sâu vết thương [D] Đã có lúc tình [G]......