Sheet nhạc bài: TIỄN BIỆT

Hợp âm

Lời bài hát

TIỄN BIỆT - Dương Ngọc Thái
Hợp âm dạo (Bolero):
     
  -
Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương
Ở nơi nào cũng có tình yêu thương
Em đi mây gió u buồn
Biết nơi xa đó có gì vui hơn
Riêng tôi ôm mối tơ lòng vấn vương -
Nhớ nhớ phút phân ly
Tiễn bước em đi biết nói câu gì
Em, em bước lên tàu,
Em vẫy tay chào
Là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau 
Thuở ban đầu ai  nghĩ chuyện thương  đau
Để bây  giờ rồi cũng  đành xa nhau
Đêm  đêm  tôi chắp tay cầu
Chúc em phương đó có  nhiều tương  lai
Với bao mơ  ước đong đầy trong tay -
   
  -
Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương
Ở nơi nào cũng có tình yêu thương
Em đi mây gió u buồn
Biết nơi xa đó có gì vui hơn
Riêng tôi ôm mối tơ lòng vấn vương -
Nhớ nhớ phút phân ly
Tiễn bước em đi biết nói câu gì
Em, em bước lên tàu,
Em vẫy tay chào
Là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau 
Thuở ban đầu ai  nghĩ chuyện thương  đau
Để bây  giờ rồi cũng  đành xa nhau
Đêm  đêm  tôi chắp tay cầu
Chúc em phương đó có  nhiều tương  lai
Với bao mơ  ước đong đầy trong tay -
Đêm  đêm  tôi chắp tay cầu
Chúc em phương đó có  nhiều tương  lai
Với bao mơ  ước đong đầy trong tay -
Đêm  đêm  tôi chắp tay cầu
Chúc em phương đó có  nhiều tương  lai
Với bao mơ  ước đong đầy trong tay -