Lời bài hát

 

Hợp âm dạo (Quang Lê, Capo I.):

    

        

       

1. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em 
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường 
Người hỡi, có về miền quê hương Thuỳ Dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương
Cho nhắn đôi lời.

Dẫu xa muôn trùng
Tôi vẫn còn thương sao là thương 
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường 
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu?

ĐK:
Em ơi, chờ anh về 
Dù cho năm tháng xoá mờ thương nhớ 
Đêm nao trăng thề   
Đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi
Em biết chăng em.

2. Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xoá nhoà hồn hoa nơi phố phường 
Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông
Tôi vẫn còn thương. 

      

    

Dẫu xa muôn trùng
Tôi vẫn còn thương sao là thương 
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường 
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu?

ĐK:
Em ơi, chờ anh về 
Dù cho năm tháng xoá mờ thương nhớ 
Đêm nao trăng thề   
Đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi
Em biết chăng em.

2. Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xoá nhoà hồn hoa nơi phố phường 
Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông...
Tôi vẫn còn thương. 

 

Sheet nhạc bài: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Hợp âm