Khi mặt [Dm7] trời vắng bóng Khi lời [Am] nguyền khuất lấp Nghe lạc [G] loài kiếp sống sao mỏi [C] mong [E7] Như giọt [Dm7] buồn nước mắt Mưa ngại [Am] ngùng héo hắt Thương người [G] về buốt giá trên đường [C] xa [E7] Bao là [Dm7] tình thắm thiết Cho giờ......