Intro (Thái Hiền) – Capo I.: [A] | [Db]-[Gbm] | [Bm]-[E] | [A] | [E]-[A] Người [A] đi nắng vương cuối [Gbm] đồi Người [Bm] đi mây nước xa [A] xôi [A/E]-[Dbm] Người ơi, chiều nay lá [D] rơi, Vàng thu khắp [Dbm] nơi Này [Gbm] người chậm bước đôi [Bm] chân Để [E] nhìn......