Có con [G] chim… là chim chích [C] choè Trưa nắng [G] hè mà đi đến trường Ấy thế mà… không chịu đội mũ Tối đến mới… về nhà nằm [D] rên… Ôi ôi ôi… đau quá… nhức cả [G] đầu Chích choè [C] ta nằm [D] liền mấy [G] hôm. Đứng bên [G] sông… kìa......