Hợp âm dạo Trọng Tấn): [A] | [A] | [A] | [Fsus4] | [D] | [A] | [A] Có từ bao [Dm] giờ hàng me xanh [Gm] ngát Mà nay đứng [Bb] đó cho em [A] làm thơ [Dm] Con đường [Bb] ta qua đến nay bao [Gm] tuổi Em qua trăm buổi em là [A]......