Sheet nhạc bài: THÀNH PHỐ SAU LƯNG

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Đan Nguyên):
- - -
Khi vũ trụ lên đèn
Thành phố ngả nghiêng men rượu say mềm
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. -
Nay góp mặt góp lời
Làm lính mà thôi đối diện đây rồi 
Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ
Hoả châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị.   
Ngày nào đó tôi còn thèm
Ánh sáng kinh đô thèm ly bia
Qua tiếng nhạc mơ hồ
Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân. -
Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng
Giày xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt. 
-  -
- - -
Ngày nào đó tôi còn thèm
Ánh sáng kinh đô thèm ly bia
Qua tiếng nhạc mơ hồ
Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân. -
Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng
Giày xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt.