Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Lệ Hằng, Capo I.):1. Thánh giá nào Chúa dành cho con Những lối đường Ngài muốn con đi trên đường dương thế Đường tình thập giá Chúa đã đi qua Tình trời đất giao hòa Can–vê chiều xưaĐK: Nguyện cầu cùng Chúa Suối nguồn an vui Ban ơn kính tin cậy mến Nguyện cầu cùng Chúa Sức mạnh thiêng liêng Cho con đóng đinh cùng Ngài.2. Những bước đường Chúa dìu con theo Dẫu chán chường ngàn nỗi thương đau Vui nhận theo Chúa Đường tình thập giá Chúa chết cho con Này đời con xin vâng bước theo tình NgàiĐK: Nguyện cầu cùng  Chúa Suối nguồn an vui Ban  ơn kính tin cậy mến Nguyện cầu cùng Chúa Sức mạnh thiêng liêng Cho con  đóng đinh cùng Ngài.2. Những bước đường Chúa dìu con theo Dẫu chán chường ngàn nỗi thương đau Vui nhận theo Chúa Đường tình thập giá Chúa chết cho con Này đời con xin vâng bước theo tình Ngài3. Có những chiều nỗi buồn miên man Con đi tìm tình Chúa nơi nao Trên đường dương thế Tìm về thập giá Chúa chết cho con Tình bền vững thiên thu theo con mọi nơi.ĐK: Nguyện cầu cùng  Chúa Suối nguồn an vui Ban  ơn kính tin cậy mến Nguyện cầu cùng Chúa Sức mạnh thiêng liêng Cho con  đóng đinh cùng Ngài.2. Những bước đường Chúa dìu con theo Dẫu chán chường ngàn nỗi thương đau Vui nhận theo Chúa Đường tình thập giá Chúa chết cho con Này đời con xin vâng bước theo tình Ngài

Sheet nhạc bài: THÁNH GIÁ NÀO CHO CON

Hợp âm