Hợp âm dạo (Ngọc Lan): [Asus4] | [D] | [Dm][Dm] Tháng sáu [Dm] trời mưa trời mưa không dứt [Dm] Trời [Am] không mưa anh [A] cũng lạy [Dm] trời mưa [Dm][Gm] Anh lạy trời [Cm7] mưa phong kín [F] đường về [F] Và đêm [Bb] ơi xin [Em] cứ dài [A] vô tận. [A][Dm]......