Lời bài hát
Hợp âm dạo (Capo I.):    -Tháng ba nắng, tháng ba học trò. Giọt vàng rơi trên vai áo thiên thanh . Tháng ba tím, tím đến bồi hồi. Mắt xoe tròn thương từ cánh hoa rơi .Bầu trời xanh đến thế xanh như mắt bạn bè . Soi vào đấy giận hờn tan biến cả. Ai chưa có trang sách hồng để nhớ . Người ấy chưa có tháng ba học trò .     Tháng ba nắng, tháng ba học trò. Giọt vàng rơi trên vai áo thiên thanh . Tháng ba tím, tím đến bồi hồi. Mắt xoe tròn thương từ cánh hoa rơi .Bầu trời xanh đến thế xanh như mắt bạn bè . Soi vào đấy giận hờn tan biến cả. Ai chưa có trang sách hồng để nhớ . Người ấy chưa có tháng ba học trò .Tháng ba (ơ) nắng . Tháng ba đong đưa . Tháng ba dịu dàng . Ơi tháng ba học trò       

Sheet nhạc bài: THÁNG BA HỌC TRÒ

Hợp âm