Lời bài hát

 

Intro:

Trung thu đốt đèn lên cho sáng
Cho bao con đường rộn vui
Đêm trăng với đèn ông thay nắng
Em như giấc mộng giữa đời

Cùng nhau hát lên
Đường đêm xôn xao trống lân
Về thăm phố quen
Ngàn sao lung linh suốt đêm

Trung thu tết hồng như son thắm
Chúng em vui đùa bên nhau
Đêm nay các bạn không ai vắng
Quanh em sáng muôn suối màu.

Trung thu đốt đèn lên cho sáng
Cho bao con đường rộn vui
Đêm trăng với đèn ông thay nắng
Em như giấc mộng giữa đời

Cùng nhau hát lên
Đường đêm xôn xao trống lân
Về thăm phố quen
Ngàn sao lung linh suốt đêm

Trung thu tết hồng như son thắm
Chúng em vui đùa bên nhau
Đêm nay các bạn không ai vắng
Quanh em sáng muôn suối màu.

Sheet nhạc bài: TẾT SUỐI HỒNG

Hợp âm