Từ [Am] khi anh thôi [Em] học, từ [Bdim] khi đôi lứa đôi [Am] đường Từ [G] sông ngăn núi [Am] trở…Tạ [Bdim] từ không nói nên [Am] lời Từ [C] khi gót sông hồ ngược [Am] xuôi, Ôi những đêm [Dm] thật dài hồn nghe thương nhớ [Em] ai Một năm tìm vui......