Hợp âm dạo (Hoàng Oanh & Trung Chỉnh – Capo I.): [Bm]-[E][Dbm]-[Gb][Gb]-[E][Dbm]-[E] [Bm][A][Gbm]-[E][A]-[D][Am] Ngày [Am] nao [Gbm] em đến [A] chơi tặng tôi một chiếc hình [Bm] Ghi nhớ [E] ngày chúng [A] mình vừa quen [Bm7] nhau Năm tháng [E] dài ngày [D] sau ghi nhớ [Gbm/A]......