Sheet nhạc bài: SUỐI TÓC Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Ngọc Lan) – Slow Surf: [D] | [A] | [A] | [D][G] | [D] | [D] | [G][A]-[D] | [D] Tìm cho [D] thấy liễu [D7] xanh xanh lả [G] lơi [G] Hay đi [D] tìm dòng [Bm] suối tóc trên [Em] vai.[Am] Ghi trong [D] khoé mắt u [G] hoài......