Sheet nhạc bài: SÀI GÒN ƠI VĨNH BIỆT Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Tuấn Anh): [A] | [E6] | [A] | [A] | [Bm] | [E7][A] | [Em] [D] | [D] | [Dbm] | [Gbm][Bm] | [Esus4][A] | [E] Sài [A] gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời [A] Sài [Bm] gòn ơi, thôi đã [E] hết thời gian [A] tuyệt......