Lời bài hát

Mộc San, Nhịp: 4/4, tempo: 63

Intro:

  

  

  

Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên.
Tim nào có bình yên,
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên  

Khi tình đã vội quên
tim lăn trên đường mòn  
Trên giọt máu cuồng điên,
con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông
Tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông. -  
Xin chờ những rạng đông  

Đời sao im vắng
như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm.  

Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày  
Có sợi tóc nào bay  
trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai  

Em về hãy về đi  
Ta phiêu du một đời  
Hương trầm có còn đây
ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây.  

 

Xin chờ những rạng đông  
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm.  

Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai  

Em về hãy về đi
ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây  
ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
ta ru ta ngậm gùi
Xin ngủ dưới vòm cây... 

Xin ngủ trong vòng nôi
ta ru ta ngậm gùi
Xin ngủ dưới  vòm cây... 

Sheet nhạc bài: RU TA NGẬM NGÙI

Hợp âm