Lời bài hát
Hợp âm dạo (Xuân Mai):   Em ơi, em ngủ cho ngoan Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa Em nằm ngủ cho ngoan Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non Nín đi hỡi em ơi em ngủ đừng khóc nhé.Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non Ngủ ngoan hỡi em ơi Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non Đừng khóc nữa hỡi em ơi.Em ơi, em ngủ cho ngoan Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa Em nằm ngủ cho ngoan Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non Nín đi hỡi em ơi em ngủ đừng khóc nhé.Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non Ngủ ngoan hỡi em ơi Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non Đừng khóc nữa hỡi em ơi.

Sheet nhạc bài: RU EM

Hợp âm