Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Trung Quang - Capo I.):Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm  Xin lời cuối không dối gian trong mắt em  Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm  Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu Còn đây không gian xưa quen gót lầy.  Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.  Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.  Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say Lời yêu trót đong đầy.  Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai Xót ngày vàng còn gì? Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.  Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.  Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn?  Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.  Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say Lời yêu trót đong đầy.  Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai Xót ngày vàng còn gì? Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước Lên 1/2 cung:Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.  Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.  Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn?  Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn?  Vỗ giấc xuân muộn về... trên môi hồng.       

Sheet nhạc bài: RỒI MAI TÔI ĐƯA EM

Hợp âm

RoiMaiToiDuaEm_D_001

RoiMaiToiDuaEm_D_002

RoiMaiToiDuaEm_C_001

RoiMaiToiDuaEm_C_002