Sheet nhạc bài: REO VANG BÌNH MINH

Hợp âm

Reo vang binh minh_001

Lời bài hát

REO VANG BÌNH MINH - V.A
Nhịp: 2/4, tempo: 110, điệu: Fox
=====
Reo vang reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh
Vang lừng la bao la, tươi xinh tươi
Ánh sáng tưng bừng hoa lá
Cây rung cây, hoa đua hoa
Khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
Gió đón gió, sáng chiếu sáng
Bình minh sáng ngập hồn ta.
Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
Tang tang tang tích tang tang, ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn nơi.
Reo vang reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh
Vang lừng la bao la, tươi xinh tươi
Ánh sáng tưng bừng hoa lá
Cây rung cây, hoa đua hoa
Khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
Gió đón gió, sáng chiếu sáng
Bình minh sáng ngập hồn ta.
Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
Tang tang tang tích tang tang, ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn nơi.