Reo vang [F] reo, ca vang ca Cất tiếng hát vang đồng [Dm] xanh Vang lừng la bao [Gm] la, tươi xinh [C] tươi Ánh sáng tưng bừng hoa [F] lá Cây rung [F] cây, hoa đua hoa Khắp nơi mình minh rắc [Gm] reo hương [Bb] nồng Gió đón [C] gió, sáng chiếu......