Lời bài hát
Hợp âm QUỲNH  Tình ơi tình ơi Trăm năm là bao ngày yêu? Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng rẫy Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay Run run run run vai trần Êm êm êm êm tóc…Tình tôi nhỏ nhoi Xin cho bền thôi tình ơi! Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt Nắng vẫn nắng bên ngày Và mây cứ trôi Cho tôi ôm em không ngớt Cho tôi yêu em!Và tình đến như loài hoa quỳnh Nở bừng trắng xóa trong màn đêm Tình tôi hiền lắm Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh Làm thành đốm sáng soi lòng tôi Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?Tình ơi tình ơi Trăm năm là bao ngày yêu? Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng rẫy Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay Run run run run vai trần Êm êm êm êm tóc…Tình tôi nhỏ nhoi Xin cho bền thôi tình ơi! Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt Nắng vẫn nắng bên ngày Và mây cứ trôi Cho tôi ôm em không ngớt Cho tôi yêu em!Và tình đến như loài hoa quỳnh Nở bừng trắng xóa trong màn đêm Tình tôi hiền lắm Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh Làm thành đốm sáng soi lòng tôi Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về Cùng nhọc nhằn bên tôi Tình tôi như nước trong Chảy từ suối ngàn năm Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa Vì là một thân thôi!Và tình đến như loài hoa quỳnh Nở bừng trắng xóa trong màn đêm Tình tôi hiền lắm Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh Làm thành đốm sáng soi lòng tôi Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?Và tình đến như loài hoa quỳnh Nở bừng trắng xóa trong màn đêm Tình tôi hiền lắm Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh

Sheet nhạc bài: QUỲNH

Hợp âm

Quynh_sheet