Lời bài hát
Hợp âm dạo (Tuấn Ngọc):             -Ta mang cho em một đóa quỳnh Quỳnh thơm hay môi em thơm Em mang cho ta một chút tình Miệng cười khúc khích trên lưng- Đêm này đêm Buồn bã với những môi hôn Trong vườn trăng Vừa khép những đóa mong manh -Ta mang cho em một chút buồn Vì ta như sông lênh đênh Môi em cho ta một cánh hồng Lụa là phút ấy chưa quênThôi chào em Về giữa phố xá thênh thang Không gì vui Thì hãy gắng nhớ đôi lần                   -Ta mang cho em một đóa quỳnh Quỳnh thơm hay môi em thơm Em mang cho ta một chút tình Miệng cười khúc khích trên lưng- Đêm này đêm Buồn bã với những môi hôn Trong vườn trăng Vừa khép những đóa mong manh -Ta mang cho em một chút buồn Vì ta như sông lênh đênh Môi em cho ta một cánh hồng Lụa là phút ấy chưa quênThôi chào em Về giữa phố xá thênh thang Không gì vui Thì hãy gắng nhớ đôi lần 

Sheet nhạc bài: QUỲNH HƯƠNG

Hợp âm